Op 1 januari 2021 is het 20 jaar geleden dat de Nieuwjaarsbrand in Café de Hemel plaatsvond. Als gevolg van een korte, maar hevige brand verliezen 14 jonge mensen het leven en lopen meer dan 250 jongeren lichamelijke en/of geestelijke verwondingen op.

Een generatie verder

Nu, 20 jaar later en een generatie verder, is het een moment dat we samen kunnen beschouwen waar we staan, hoe het met onze gemeenschap gaat. Dat we stil kunnen staan bij wat de veerkracht van onze samenleving zoal heeft gebracht. De afgelopen tijd is gebleken dat voor veel getroffenen, hulpverleners, familie en vrienden de brand opnieuw, of misschien nog altijd, een actueel thema is. Ook de coranacrisis en alle beperkingen daaromtrent heeft bij (veel) mensen tot vormen van herbeleving geleid. Aan de andere kant is er een nieuwe groep jeugd, die geen eigen herinnering of verhalen heeft over wat er in de nacht van 1 januari 2001 is gebeurd.

20 jaar Nieuwjaarsbrand, nu en verder

Met dit alles in gedachte heeft een aantal mensen uit zeer diverse hoeken, waaronder de getroffenen, de belangenorganisaties en de gemeente, besloten om in nauwe samenwerking de herinnering, de verwerking en het vooruitkijken bespreekbaar te maken. Bespreekbaar vanuit het gegeven: 20 jaar Nieuwjaarsbrand, nu en verder.

Werkgroep

Omdat we uit ervaring weten wat er op ons af gaat komen en omdat we zoveel mogelijk regie willen houden op alles wat er gaat gebeuren rondom ’20 jaar’, komt al twee jaar met regelmaat de gezamenlijke werkgroep bijeen. Binnen deze werkgroep en met de ouders wordt nagedacht over het eventuele herdenken rondom de jaarwisseling. Over hoe om te gaan met landelijke media. Over het mogelijk maken om voor betrokkenen en oprecht geïnteresseerden uit alle geledingen twee decennia later Café de Hemel te bezoeken. Over hoe daar op verzoek de passende ondersteuning bij te organiseren. Verder staan sprekersavonden op stapel (Volendam Spreekt) en wordt er binnen de werkgroep gekeken naar hoe de gebeurtenis een rol kan spelen in de huidige educatie.

Onderzoek

Bij de werkgroep zijn ook zijn twee onderzoekers, Vincent van der Vlies en Pauline Aarten, aangesloten. Samen met enkele studenten willen zij (via de narratieve -oftewel verhalende- methode), twintig jaar na dato de impact die de Nieuwjaarsbrand heeft op ‘het verhaal van de gemeenschap’ vastleggen. Dit alles ten behoeve van de wetenschap en eventueel ter ondersteuning van de gemeenschap zelf. Iets wat niet eerder bij vaderlandse of internationale rampen is gebeurd. Meer informatie vind u onder het tabblad ‘onderzoek’.

Website

Deze website is dus de verzamelplek van alle relevante informatie. Hier kunt u binnenkort kaarten reserveren voor de sprekersavonden en kunt u als u Café de Hemel wilt bezoeken een bezoek inplannen. Verder vindt u informatie over het lopende onderzoek en de verhalen die in de landelijke en lokale media gaan verschijnen.

Wordt u door media benaderd?

Tot slot nog het volgende. Hoe we het ook wenden of keren, alles rondom deze gebeurtennis blijft nieuws. Het kan daarom zo zijn dat u als betrokkene door media benaderd wordt om uw verhaal te doen of om te vertellen hoe het nu, na 20 jaar, met u gaat. Als u daar liever niet aan meewerkt, of dat vervelend vindt, dan kunt u doorverwijzen en vragen contact op te nemen met: communicatie@edam-volendam.nl. De gemeente handelt dan het verzoek verder af.

Luisterend oor nodig?

Voor sommige slachtoffers/nabestaanden van de Nieuwjaarsbrand betekenen alle ontwikkelingen van dit moment dat oude herinneringen en beelden zich opdringen. Ook het feit dat het coronavirus ons land in zijn greep houdt heeft het leven van veel inwoners ingrijpend veranderd. Dit alles kan weer onrust en spanning veroorzaken. Vaak kunnen adviezen of tips en een luisterend oor je weer verder helpen.

Behoefte aan contact?

Heb je behoefte aan contact met een hulpverlener, dan kun je contact opnemen met het ARQ Contactpunt op: (088) 330 5500 tussen 08.30- 17.00 uur. Dit ARQ Contactpunt biedt slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners van de Nieuwjaarsbrand, die behoefte hebben aan extra ondersteuning, een professioneel luisterend oor.